Seenaa oromoo durii

Obbo Abdusabur Aliyyee Teessoo, abbaa waraanaa guddaa turan yeroo Dhoombir fi Sawraallee. 10 K J’aime. Gooti Oromoo didhaa fi sossobbiin karaa irraa kan hin ceesifne, jagnummaa, gamnummaa fi arjummaan beekamu. Amerikaa beeku qabdan. 1🏛Da'awaa garagara fi Gorsa. Autor Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Wako Gutu. Current category hierarchy. Muraad Ahimad namoonni hedduun maqaa fuula Facebook isaa 'Oromo Graphya' kan jedhuun beekan. 25 Adoolessa 2012 Gaalchi fayyaa dhabiinsi Melles Zeenaawwii mootummicha hamaa Itoophiyaa jeequmsaaf saaxile. Guyyaa kanarra eegalee maqaan kanaan beekkama. Bara 1921 ilmi Oromoo tokko Oromiyaa Kibba bahaa, baddaa Baalee keessatti dhalate. Ammoo kan meeshaa waraanaa isa ammayyaa Biyya Faranjii, Oroppaa, irraa argate isa ture. mmaa. Kanaaf waan isaan barreeysan hoggaa xiinxalmuufi kan warra kaanii wajjiin ennaa walbira qabamu seenaa Oromoo barreeysuun nidandayama. 22 Feb 2019 Abbaan isi'ii eennuu akka te'e maqaa isaayyuu nama duri seenaa Ijjeesuu motii, lubbuu tiyyaa siif kenna jettee kan durii waada galteef  Yeroon mana baruumsa ture ijoollee dhiigaan, Oromoo ta'ani garuu aadaa, seenaa, Afaani fi enyummaa, Oromoo hin beekne heeddun arge. Woma taateefuu lafii Akkoo Haamanooyyee itti gatan jedhan,Qileen Akkoo Manooyyee,gara Nageellee,gara Diida Liiban jirti. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. It is type of story which has passed down from generation to generation and told to teach a lesson about different issues. संलेखक Sagantaan Oromoo fi Oromummaa irratti duuluu kun G7 niin kan qindeeffame yemmuu tahu, yoo itti milkaa'an injifatnoo ummatni Oromoo hanga ar'aa argatte akka jiruun dachaasuu fi ummata Oromoo guututti aadaa, afaan, seenaa Amaaraa fudhachiisuu akka tahe oduun keessaa ni ibsa. your username. Gadaa. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. com delivers information on the Oromo People and the Horn of African region. Kitaabni kun duraan bara 1995 keessa “BORANA DICTIONARY” maqaa jedhamuun bayee ture. Voir plus de contenu de Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo sur Facebook Time and Place: The demonstration will be held on the 25th October 2013 from 13. kampaniin ETHIO TELECOM kardii dacha lamaan gutuu waan jalqabef kessumatu ummani oromo carra kanatti fayyadamun Waal gargaru qabna. Maqaa baasee ittiin ergaa dabarfata. Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Kun dhimma jiraachuufi dhabamuu uummata Oromooti. Seenaa Dinqisiisaa- Abdiisaa Aagaa ~Odaa Gurree Abdiisaa Aagaa bara 1928 bara weerarsa Xaaliyaanii booji’amee gara biyya Xaaliyaanii erga geeffameen booda uffata qorraa tatarsaasee walitti fo’uudhaan mana hidhaa warra Xaaliyaanii keessaa of baasuun nama biyya sana keessatti tapha gootummaa dinqisiisoo raawwate dhala Oromoo bara sana loltuu Impaayera Itiyoophiyaa ture. Guyyaan yaadannoo gootota oromoo seenaa ummata oromoo keessatti bakka guddaa kan qabu yommuu ta'u warra kaleessa bilisummaa fii walabummaa oromootif wareegaman yeroo hunda yaadachuun barbaachisaadha. afaan-oromoo. Suuraalee ganna hedduun dura kaafaman, seenaa Oromoo himan fuula Facebook irratti maxxansuun beekama Moggaasi maqaa Oromoo biratti hariiroo uumaa fi uumamaarratti hundaa'a jedhu qorattoonni seenaa Oromoo. absolutely. Kanaafuu seenaa Oromoo isa diinni awwaale mul’isuun, aadaa isaa tuffatame deebisee ijaruun, namummaa Oromoo dhitamee bilisoomisuun, Oromummaa dha. com provides Oromo chronology, scholarship search, internship search, video, audio, photo gallery, and web directory. u. Kan hammayyaa har’aa ammoo , Kolamii (colum) fi Biimii (Beem) irratti hundaa’an . 11,978 likes · 3 talking about this. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. like our page for oromo hero LIKE GODHI GOTOOTA OROMOO Ummanni Oromoo eessa garamitti, kan jedhu irratti xiyyeeffannoon hayyulee Oromoo dubbisuu fi irra odeeffachuun DhRTVO'n qopheessuun isiniif dhiyeese jira, da Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. com domain. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Hayyuun antirooppooloojii Dr. Kanaaf kana duuba Oromoon bakkoota Ummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi Posts about Seenaa written by Saphaloo Kadiir. Fiilmiin kun seenaa jaalalaa irratti kan hundaa’e si’a ta’u ergaan isaa garuu jaalalli walii yaaduu wal tumsuu fi wal gargaaruu akka ta’e ibsa jedha directorri fiilmichaa fi fiilmii kana keessattis taatoo ta’uun Vedi altri contenuti di Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo su Facebook Seenaa Gotootaa Oromoo. Auteur. 00. about, in regard to. Hayyuulee seenaa fi aadaa Oromoo, akkasuma beektota baranee (scholars) irraa qoodni hanga ammaa gumaachame xiqqaa miti tahuyyuu, quufsaa dha jechuuf nama rakkisa. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo …, Videos of seenaa afaan oromoo, Click to view on YouTube1:47:49SEENAA UMMATA OROMOO82K views · Jun 10, 2015YouTube Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. 👉2:- sababa barressitonnii seenaa tae jedhanis tae dagannodhaan seenaa ummata oromoo irra darbuu isaanitif ykn taatiyahuu isaanitini,: 👆Fakki prof Mohamed Hassen Hayyu fi qoataa seenaa. Seenaa GinciiさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Seenaa Ginciiさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。 Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni Kaartaan durii kan impaayera Aaksum/Abisiniyaa fi Adaal/Sumaalee Oromoon gara  Seenaa Oromoo: 'Oromo Graphya' fi Seenaa Oromoo Arabootaan barreeffame Yeroo dheeraaf yaada, Oromoon saba durii kaasee Itoophiyaa keessa ture  Ummata hedduu biratti keessattu ummata Oromoo biratti seenaa intala Keessattu haada mana Hermann kan durii, Mahbuuba akka biyyaa Jarman hin  20 Jul 2011 Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Sababoota gara garaatiin irra hedduun aadaa Oromoo dagatamaa haa dhufus kanneen duudhaa durii sana qabatanii tursiisan baay’eedha. SEENAA Y. Jalqaba Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga diqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. seenaa baay’ee namatti toluu nu barsiiftee kaanaaf baay’ee si galatoomfanna waan tokkotu naaf hin gallee maali yoo jettee yeroo baay’ee oromoo harargee hoggaa himamu seenaa gasa tokkoo qofaatu himama gosa gurguddo sadeen (3)jiru keeysaa seenaa afran qalloo qofaatu himama maalif kun Kitaabni adda addaa namootarraa argaman yoo ta’uu kitaabni qulqulluun Waaqayyoo irrayi. SEENAA GOOTOTAA,BEEKTOTAA AKKASUMAS NAMOOTA QABSOO SABAAF AARSAA duraan dursee wareen seenaa intalaa boorantiti kana qorate waliitti qabun barreessef baayyee *2 galaatomin ittin jedha. + aadaa fii seenaa ummata oromoo Akkuma beekamutti oromoon aadaa fii seenaa boonsaa kan qabu yommuu ta'u sirna bittaa gabrummaa mootummoota habashaa abbaa hirree dura walii galtee fii tokkummaa cimaa qabaachaa akka turee fii seera sirna gadaatin wal bulchaa akka turanis seenaa bara dheeraa irraa hunatamee jira. Abbaa manaa gowwaafi hadadha manaa gowwaa tokkotu jiru turan. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa’ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromo jechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. Guca Qabsoo Oromootiin. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. seenaa. By Rabbirraa Rufo on Wednesday, November 30, 2011 at 4:45pm. Waa,ee biyya Oromootti godaanuu fi ,abbaa biyyaa Oromoo biyyarraa godaansisuu ,itti duulanii fixuu fi ,aadaa fi amantaa isaa jijjiiranii laakkooysa isaa gadi b uusuu ,akka gabraa bitanii guguruu seenaa guutuu utuun taane ,ragaa seenaa hamma tokko kaafnee turree,waggootii 30 bara 1870 -1900 Yohaanis fi Minilik jidduutti ,laakkooysi Uumati Oromoo kan burqe kushi bahaa Afrikaarraa bara 8000 dura uumata jiraataa turedha. Seenaa – BBC News Afaan Oromoo. Yeroo ammaa ammoo Naannoo Bulchiinsa Beenishaangul jalatti bulaa jirani. Namini kun akka abbatis, akka obboleessatti nama na gorseewaan hunda na keessatti uume yoon jedhe sooba dubbachuu koo miti. Seenaa Gabaabaa Ummata Oromoo. Addi Bilisummaa Ummata Tigiraay gargaartota biyya alaan deggeramee haga tokko humna qabu deebisee ijaarratuun bayyaannatee ittifufuu yoo yaale illee yeroo mootiin bakka irraa buqqa’u aadaa angoof jecha walgidduutti waan jiruuf seenaa Artist Laggasaa Abdiifi wal ilaaluu yoo ta’emalee akka durii Oromoo,yamootii Oromoo, kan waliin nu geeche, Seenaa Olompiikii keessatti dhiiranis ta’ee dhalaadhaan meetira 10,000 fi 5,000 yeroo tokkotti lamaaninuu kan mo’atan atileetota Oromoo ta’uu isaanii (Qananiisaa fi Xurunash). [edit]Seenaa Oromoo Dr. 7_Shirri qeerroof qarree hidhuu,mana uummataa gubuu,Milishaa kabeelaa leenjisuu,miidiyaa boqqollootiin olola oofuu,shirri kunis utuu utuu hin milkaa'iin karaatti gatate. Qabsoon diddaa gabrummaa fi falmaa mirga Abbaa-biyyummaa Ummatni Oromoo sirna gabroomfataa alagaa dachii ofii, Oromiyaa irraa buqqisuuf geggeessaa turee fi jiru seenaa dheeraa qaba. Dhaloota guddisa ABO tahetu seenaa hojjechaa jira. Gooti Oromoo nama kutannoo fi wareegama saatiin jireenya saba Oromoo keessatt jijjiirama argamsiisu yk argamsiisuuf dabarsee of kenne. yaale ifatti basuuf carraaquun dhimma yeeroon gaafatu. OPDO officials came out on TV screen to deny and or defend the change in a hair-raising way. The domain afaan-oromoo. pdf) Qabsoon hadhooftuu bara dheeraa dhaloota irraa dhalootatti darbaa turte, wareegama qaqqaalii gaafatus , Ummanni Oromoo akka Oromootti, biyyi isaa Oromiyaan akka Biyyaattii sadarkaa dubaatti deebi’uu hin dandeenye irra gayamee jira. With a twinkle in his eye. Every day. haalli hojii isaanii baraan adda haa ba’an malee, faayidaan isaanii tokkuma. Qorataa Seenaa kan ta’e namni Faransaayi Jiin Doorees jedhamu waayee Oromoo ennaa ibsu (Gaazexa Riportar irratti) “ Gaanfa Afriikaatti Ummatoonni argaman, Oromoonni, Sumaalonni, Afaaronni, qaroomina Gibxoota durii ni dursu. Eebbi sunis goota har’a Oromoon seenaa keessatti faarfachaa jiru, Koloneel Aliyyii Cirrii, magarsee guddise. Barreessaan :- Saphaloo Kadiir Sheek bakrii saphaloo warraaqsi sochii siyaasaa fi hawaasummaa oromoo keessatti qabaachaa ture baayyee cimaa fi … Continue reading → 8) Seenaa Oromoo: seenaa durii durii, Nuubiyaa, Kuush, madda qabsoo Oromoo, obbolaawwan kanneen Oromoo, barabaraa Oromoo hamma bilisaa (hamma 1868-tti), koloneeffamuu (1868 - 2014), bilisummaa hardhaatti ---. guyyaan kun amajjii 15 kan kabajamu yommuu ta'u guyyaan kunis guyyaa seena qabeessa kan ta'e oromoota biratti waggaa waggaadhan sirna hoo'aa ta'een Ammaas tanaan seenaa ummaata guddaa kanaa guutumatti barreeyfamee jira jachuu utuu hin ta’in gaaffiilee Oromoon tokko ofgaafatuufiis tahee, seenaa dharaa diinni Oromoo irratti odeessuuf deebii ga’aa ni taha waan jedhamuuf; kunoo seenaa Oromoo kan sab-boontoota ilmaan Oromootiin haala rakkisaa keessaaa barreeyfamee, akka ummaata keenya Oduu Durii Oromoo Oduu Durii (also called Durdurii) is part of Afan Oromo Language oral literature which is equivalent to fables in English. com reaches roughly 1,588 users per day and delivers about 47,636 users each month. Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. Autor Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/baeletrica/www/uymd/71825. Akka Qo’annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay’nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. ODUU GAMMACHISA Baga gammaddan baga gammanee Kanaan duraa sobaa jedhaama kan turee amma dhugomera hundumtu baga gammaddaan. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Voir plus de contenu de Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo sur Facebook Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. guutuumaatti kan bara durii. Hortee ilmaan oromoo Taaddasaa Birruu, Hayiluu Raggaasaa fi geggeessitoota Oromoo ta'an baayyeen gaafa Bitootessa 18, 1975 ajjeefaman. Rede de TV. ⚫️🔴⚪ #Ŕáӳáśtúdíő 🎶🎼 Jőíń úś tő ǵét thé béśt Őŕőḿíáń ḿúśíć ćőńćéŕtś bӳ @Oromp jőíń úś ⚫️🔴⚪ Seenaa Jaalala Dhugaa Pdf Seenaa isaanii malee kan warra seenaan isaanii Seemeetik hinta’iinii hedduu burjaajessaniiru. 🕋jachota hayyota muslimaaFi Barnoota amantaa. Join Facebook to connect with Solomon Bogale and others you may know. Abbaa biyyummaa Oromoo hubachuu fi Finfineen kan Oromoo ta´uu shakkiin hin jiru. Jiruun qabsaawota Oromiyaa irraa eegamu qaaqa kannen durii saanii fudal koloneessaa dhuma hin qabnen qabamuu. ”( Kitaaba S. 14 Dec 2014 aadaa Oromoo dagatamaa haa dhufus kanneen duudhaa durii sana Maallimni gosa Oromoo keessaa tokko ta'an seenaa mataa ofii qabu. php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code(156) : runtime-created function(1 Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Gaafa tokko lukkuu qalatanii hojjetanii erga xumuranii booda yommuu nyaatan waan ittiin ilkaan isaanii keessa baafatan migira guurracha barbaacha gara lafa baddaa deeman. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. Anniisaan durii durii tahee,seenaa dubartoota Oromoo walti qabanii harkaa qaban. The change to Qube sequence has gone virial on social and mainstream media this time around. Haa ta’u malee, wal fakkiin haala waaqeffannaafi Aadaan kun Oromoo biratti waaqa tolfamaa waaqessuu osoo hin taane waaqa tokkicha qofatti amanuu isaa ibsuufidha. . 1% qabata. Wayyaanee irra aanuuf ummata Oromoo maraaf yaamicha hatattamaa . Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Eegaan lammiin lammif akkumaa jedhamee qobaa Kenyaa fayyadamu osoo hin tanee share share gonee akka namni hundii argee itti fayyadamuu Seenaa Gababaa Oromoo. 🕋🍁🏛Nashidawwan garagara afaan kaminuu. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa’ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. 🎙If u have any dot ask👉 @Brandsoul AADAA Aadaa ofii gatuun Kan biraa hordofuun Kun sirrii mitii maaloo hin dagatinii (2) Aadaa keenya boontuu Kan nama hawwatuu Ishee ganamaa sanii,ishee baha biiftuu(2) Aadaa hin qabnu jennee Olii gadi kaanee Ishee durii sana gadi ukkaamsinee(2) Maaliif itti saalfannaa Wanata saalfiiti qabnaa Eenyutu nu dhorke ree jechaan teechifnaa(2) Aadaa ofii gatuun Faashinii hordofuun Asii… ODUU DURII OROMOO BEEKAN GULUMMAA IRRANAA 1. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Calaqqisiistuu Oromummaa Aadaa ta’e keessaa tokko Irreechaa; sirna Galateeffannaa fi Waaqeffannaa Oromoo ti. Afoola Oromoo: durdurii, Volume 4 Snippet view. Home; Contact; Terms of Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Gammachuu Magarsaa moggaasi maqaa Oromoo ganamaa karaa Seenaa Ummata Oromoo. We are not the biggest but we are working hardest. seenaa afaan oromoo, Marsariitii Afaan Oromoo [www. and. above. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Send. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. 1,997 likes · 10 talking about this. . Fakkeenyaaf 1. 10 mil Me gusta. Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. Posts about Oromoo written by OromianEconomist. 13. Marsariitii Afaan Oromoo [www. 79 and it is a . Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Ijoolen Oromoo wayee Oromoo akka hin bareesine goocha jiru, Tefaye G/Ab wayee Oromoo Bareesu isaan Dolara 40, 000 kasaruu goodhan bareefama isaa jijiran wayee Oromoo keessa bassan Website irrati gadii dhisan, kana Malee Tesfaye G/Ab ajeesuuf Mediati ba’aan saganta ajeecha iirati murteessan. Solomon Bogale is on Facebook. Haalli uumama dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa Uummata Oromoo waliin haala walitti hidhata godhachuu malaniin waan uumaman fakkaatu. Orom-durii yoo waa moggaasu ergaa dabarsu qaba. Goota Seenaa Jaal Musxafaa Huseen goota Saba isaatif lubbuu deebitee hin argamne kaffale goota seenaa jaarraa 21ffaa kana yaadachaa maatii isaa warra baqattummaa irratti argaman SEENAA MUSXAFAA HUSEEN FII HARMEE SEENAA MUSXAFAA hatattamaan waanuma harkaa qabnuun haa birmannuuf Goota Sabaaf wareegame seenan yoomiyyuu ni yaadata. Welcome! Log into your account. Abdii Boruu gaafate deebisuuf yaala. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. doomaa, cakii, qottoo. Oromoo qe'ee isaarra buqqisuun kuni Finfinne qofaan kan dhaabatu miti. waajjira aadaa fi turizimii godina harargee bahaa qorannoo seenaa diddaa gabrummaa oromootni harargee bahaa sirna nafxanyaa minilik irratti gaggeessan suufiyaan abdallaatiin gurraandhala, 2007 baafata fuula boqonna tokko 1. oromoon wallo daangaa ummata amaraa fi affaar giddu jiraatu saboota kananiis waallitti bu'insaa yeroo isaan walakatti ta'u wanuma baramaadha. SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu Usuu , Abbaa isaanii Obbo Guutuu Usuu Cammarrii fi haadha isaanii Aaddee Dhuulloo Alii Hasan irraa bara 1924 Ona madda- Wolaabuu lafa Oda jedhamutti dhalatan. Did you know? We can help you avoid severe migraines by gently walking you through video compression best practices with our friendly tutorials. Iyoobiin maal jechaanii akka jirtu beektaa? ‘Waaqayyoon arrabsiitii duʼi’ jettiin. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Yeroon mana baruumsa ture ijoollee dhiigaan, Oromoo ta’ani garuu aadaa, seenaa, Afaani fi enyummaa, Oromoo hin beekne heeddun arge. Uummata Oromoo isa naannoo Tuulamaa fi Maccaa kanatti warri Abashaa kan duuluu jalqaban bara akaakayyuu Minilik bara mooticha Saahila Sillaasee (1813-1847) dura. 939 Mal. Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Jaarroleen Oromoo Raayyaa Finfinnee dhufan aadaa,seenaa fi afaan ufii jabeeffatanii baduu dhowwachuu fedhan (voaafaanoromoo)___Maanguddoon Oromoo Raayyaa Oromoo naannoo Somaalee baqatan fulaa hedduutti dhaqanii laaluutti jiran Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Gotoota Oromoo HAA Yaadannu Seenaa Akaakileen saanii biyya fagoo dhufan ta’a, isaan garuu biyyoo sana malee kan biraa hin beekani. Qabsoo abban isaani fi akakayyuun isaani itti dhiigaa turan beekuun hafnaan Afaan Oromoo hin beekan. Ragaan jiru, jechoonni Oromoo tokko-tokko duraan dursanii jechoonni bara Fara’onota beekamoo fi hojii irra oolu isaati. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. ’ Orthodox historians and some archaeologists believe that the civilisation of Egypt is the oldest in the world, Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Kanarras darbee qaama seenaa Agaree Tulluu, Seenaa Tufaa Munaa, seenaa Waaqoo Guutuu, Seenaa Elemoo Qilxuu fi kkf. PD December 15, 2018; MD December 17, 2018 by Seenaa According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Oduu Durii Oromoo Fables. ⚫️🔴⚪ #Ŕáӳáśtúdíő 🎶🎼 Jőíń úś tő ǵét thé béśt Őŕőḿíáń ḿúśíć ćőńćéŕtś bӳ @Oromp jőíń úś ⚫️🔴⚪ mmaa. Seenaa Qabsoo fi Seenaa mana hidhaa Qabsoo ummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee Waldaan Wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti laallamuu isaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti SEENAA GABAABAA ARTIST USMAAYYOO MUUSAA. Hammeenya daangaa hin qabne Mallas raawwachaa jiru kun Oromoo irratti badii guddaa fida. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Time and Place: The demonstration will be held on the 25th October 2013 from 13. Gammachuu fi haatii warra isaa,Dr. Gundhabee Waalee Waajaroo Lubaayaa Goonaa 2. It also symbolizes the dawn of not only civilization but also human freedom as civilazation. Guyyaa Gootota Oromoo (Walaloo) – Imimmaan Qeerransaa Bara durii sana yeroo heerri ture Posted by Gishe Abdi Wako on February 15, 2014 Posted in: Uncategorized . Wagga kana gutuu isaa Oromoo irrati Lola labsan. "Yeroo gabaabaaf erga boqotanii booda biyya Ekkaa [Yakkaa] Oromoo, kan  Magaalaan kun garuu, waggoota 100 dura magaalaa xiqqoo akka turte seenaa kaleesaa ni mul'isa. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Hortee ilmaan oromoo Dhugaa ifa galeessa ta’e kanaan, aadaa uummatni Oromoo gama hundaan qabu yoo ilaalle, Uummatni Oromoo aadaa hedduu maalummaa isaa ballinaan beeksisuu danda’an qaba. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Oromoon walloo orommotaa baarentu keessaa isaan tokkodhaa oromoonni kunis kaabaa shaawa irra hanga naannoo tigraayii ti faaca'ani argamuu oromoon wallo akkumma oromoota kaanii qotee bulaa fi horsiisee bultootaa. hoe. Akka hubannaa abbaa barruu kanaatti, Irreecha ayyaana lammiilee Oromoo maraa taasisuu irratti hojii danuutu nu hafa. Namini kun amma lubbudhan hin Seenaa Generaal Taaddasaa Birruu Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf dhiigdu kun kan dhalatee guddate Godina shawaa kaabaa nannoo salalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morose jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreefame hedduun ragaa baha. aare . Lammiin goota isaa hin kabajne, gootummaaf bakka hin kennine yartuu namatiin dhaalama. Oduu Durii Oromoo Oduu Durii (also called Durdurii) is part of Afan Oromo Language oral literature which is equivalent to fables in English. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. SEENAA FI HOJII SHEEK BAKRII SAPHALOO(ABUUBAKAR USMAAN ODAA) KUTAA 2ffaa SOCHII SHEEK BAKRII HAALA SIYAASAA FI HAWAASUMMAA OROMOO KEESSAATTI QABAACHAA TURE. Seenaa Oromoo yeroo barreeysaniis akkuma Habashootaatti barreeysan. Oromia: Untwist the Twisted History. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka?e hedduun ummata Oromoo har?a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga?e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay?ee xiqqaadha. Fakkiin Seenaa 3ffaa, fakkii Seenaa 2ffaarraa adda kan taʼe akkamitti? Afaan Oromoo Kitaaba Koo Isan Seenaa Macaafa Qulqulluu Ittiin Baradhu NAMNI dhukkubsataan asirratti argitu kun singaddisiisuu? Maqaansaa Iyoob jedhama; dubartiin isa biraammoo haadha manaasaati. Bilisummaa saaf hojjechuu fi du’uufiin akkuma nama dhalootaan Oromoo ta’ee isaaniifis dirqii ta’uu fudhataniiru. Common terms and phrases. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. Galessa( Attorney General). Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. 6. Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Addi Bilisummaa Oromoo du’aan boqochuu gooticha Koloneel Aliyyiii Cirriitiin gaddi itti dhagahame guddaa tahuu ibsa. ega malgodhuure onnee dhuman waxalama jirachudha malee furmaata biraa tokkoo illee argachuu hin dandaanye wanta Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. Nuuti akka isaanii ta’uu hafuun keenya, hanqina ykn qaawwaa seenaa uumaa jiraachuu keenya beeku nu barbaachisa. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame  24 Oct 2012 Akkoo Manooyyee Dabalee Haawwan Oromoo Seenaa Jabaan isaa,Dr. Tolcha Wegi irraa # SeenaaGootaa-Otumaan ta’ee yaadan wa’ee keenya kana ol basee, gadi busee dawwadhuu, yeroo hunda namini ija koo funduraa hin banne natti dhufe . Kannaf Oromoon essaahuu kan hin dhufine, achuma jiraacha kan ture ta’u ibsa. waa'ee, waayee. Kufaatii Dargii dura kutaa Gojjaam keessatti waamamuu turani. Abbaan kitaaba Qulqulluu Waaqayyoo dha yemmuu jennuu , ofii isaatiin barreesee samii dhaa kenne osoo hin taanee qulqulloota yeroo adda addaa ka’an irra bulee yeroo adda addaa kan barreeffamee yookan itti himamee kan barreeffame dha. Akka qorannoon seenaa manguddoota Oromoo naannoo kanaa irraa sassaabame ibsutti, akkaataan qubsuma ummata keneya kanaa bifa lama kan hordofe ture. Yaadanno Taddee Taaddasaa Birruu Oromoota baayyee biratti akka abbaa sabboonummaa Oromoo kan ammayyatti ilaallama. hockey. Gaanfa Afrikaa keessaa ummanti harki guddaan afaan Oromoo dubbata. Kutaa 7ffaa. For in-depth coverage, Gadaa. Posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo, Asoosama, Gootaa goototaa, Seenaa, Walaloo adda addaa | 10 Comments SEENAA SHEEK BAKRII SAPHALOO KUTAA -2ffaa Posted on August 22, 2014 by Saphaloo Kadiir Seenaa Jaalala Dhugaa Pdf Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. h. Barreessaan :- Saphaloo Kadiir Sheek bakrii saphaloo warraaqsi sochii siyaasaa fi hawaasummaa oromoo keessatti qabaachaa ture baayyee cimaa fi kan seenaa isaa boonsuu dha. Uummatni Oromoo saboota kaaba baha Afiriikaatti argaman keessaa isa tokkoofi saba guddaa, aadaa badhaadhaa qabu, dachee uumamaan badhate irra qubatee jirudha. Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’in Dinnini Kunis:- “WAAQOON FIDUU, YKNf AMMOO UMMATA HARKA ISAA BOOJUU JIRU KEESSAA DHIIRA UMURII (15) OLII JIRAN FIXUU” jedhee maanguddoota waamun itti hima. Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO Bilisummaa fi Abbaa Biyyummaa Oromoo Dhugoomsuuf Tokkummaan Dhaabbilee Siyaasa Oromoo Murteessaa dha! (Download in . Oromo. Dhalli Oromoo hundumtu seenaa gabrummaa fi Biyya gabrummaa jala jirtu hin dhaalsifnu jedhee bakka jirutti socha’uu qaba. KOORSII:- SAKKATTA’A OGBARRUU OROMOO. uraa, qaawwaa. Ambaan seenaa fi aadaa Oromoo durii qormaata kan waa’ee Urjii fi ambaa seenaa duriitiin (by The Archeo-Astronomic) kaaba Keeniyaa keessatti argame, akka Oromoon dhaloota Kiristoos waggaa 300 dura Dhahaa Urjiin guyyaa, ji’aa fi bara lakkaawaa akka ture ibsa. Seenaa Gotootaa Oromoo. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca'ee argama. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa’anii jiran 9 dha. " Qodaa durii " jette ODPn hiryaa durii 8) Seenaa Oromoo: seenaa durii durii, Nuubiyaa, Kuush, madda qabsoo Oromoo, obbolaawwan kanneen Oromoo, barabaraa Oromoo hamma bilisaa (hamma 1868-tti), koloneeffamuu (1868 - 2014), bilisummaa hardhaatti ---. Top news stories and analysis, entertainment, politics, and more. com uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 162. com WASHINGTON DC — Fiilmiin afaan Oromoo haaraan kan mata dureen isaa Qurxama jedhu dhiyeenya kana eebbisamee jira. Ijaarsi Manneen durii, Utubaa fi Dagalee irratti hundaa’an. Barreessitooti sirnoota durii seenaa Oromoo dabsanii soobuma sana dhugaa fakkeessanii,barressuudhaan daguungorsanii,akka dhugatti fudhatan. irraa akka seenaatti adda baasuun rakkisaa dha. Seenaa gootota Oromoo kana beektuu laata?, Gimbi. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi Akka hubannaa abbaa barruu kanaatti, Irreecha ayyaana lammiilee Oromoo maraa taasisuu irratti hojii danuutu nu hafa. Hortee ilmaan oromoo Current category hierarchy. SEENAA UMMATA OROMOO Post on social media Embed Share via Email. Voir plus de contenu de Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo sur Facebook Vedi altri contenuti di Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo su Facebook Seenaa Gotootaa Oromoo. Daldaltoota Oromoo gidra irra dhaabuu fi dinagdee saanii balleessuu maayii isaa godhateera. 129. The purpose of this paper is to share my points of view with you and highlight that the Oromoo Gadaa System is the prima source of Oromo indigenous knowledge reserve that every Oromoo person should safeguard it and reclaim it as a shared-value that can be manifested through applied Oromoo knowledge and life experience, which is often called Oromummaa. hedduu, baayee. fi. Gaafiin isaas akkana jedha ture. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda, ummanni Oromoo gara Kaabaatti (kaaba Oromiyaa ammaatti)babal'atan. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Rete televisiva. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South Waa,ee biyya Oromootti godaanuu fi ,abbaa biyyaa Oromoo biyyarraa godaansisuu ,itti duulanii fixuu fi ,aadaa fi amantaa isaa jijjiiranii laakkooysa isaa gadi b uusuu ,akka gabraa bitanii guguruu seenaa guutuu utuun taane ,ragaa seenaa hamma tokko kaafnee turree,waggootii 30 bara 1870 -1900 Yohaanis fi Minilik jidduutti ,laakkooysi ummata Oromoo Miliyoona 11 ture gara Milyoona 5 gadi bu,uu isaa Akkuma karoora Master Plan Finfinnee dhimmi kun ajendaa siyaasaa Oromoofi seenaa Oromoo awwaaluun seenaa warra Oromoo lafarraa balleessuuf yakka duguuginsa sanyii rawwachaa tureef siidaa dhaabuuf kan fiigaa jiran ta’uun beekamaadha. Eegaan lammiin lammif akkumaa jedhamee qobaa Kenyaa fayyadamu osoo hin tanee share share gonee akka namni hundii argee itti fayyadamuu Ver mais da Página Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo no Facebook. Baayyinni ummata Oromoo, kan afaan Oromoo afaan dhalootaa taheef, miliyoona afurtama tahu. Irreecha. Fkn. O. Maaliif akkas akka jetteefi Iyoobirras maaliif dhibeen akka gaʼe haa ilaallu. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi dhaga’aa jirra. com - BREAKING #Oromo and #Ethiopia News and Music Video. Beektota, ogeeyyi gaazeexa fi artistoota Oromoo kaan hidhee kaan immoo biyya saaniiti ariyee jira. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Ambaan seenaa fi aadaa Oromoo durii qormaata kan waa’ee Urjii fi ambaa seenaa duriitiin (by The Archeo-Astronomic) kaaba Keeniyaa keessatti argame, akka Oromoon dhaloota Kiristoos waggaa 300 dura Dhahaa Urjiin guyyaa, ji’aa fi bara lakkaawaa akka ture ibsa. Gefällt 10. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 Oddu durii mitti atti annaf duhunkee. afaan-oromoo. VOA (Jaallannee Gammadaa, Namoo Daandii, Tuujubee, Soraa) waggaa waggaan hojii dargaggoonni Oromoo gama barreessuutiin taasisan kana qilleensarra oolchuun akka lammiin isaanii dhaga'u gochuusaaniif, Dhalli Oromoo hundumtu seenaa gabrummaa fi Biyya gabrummaa jala jirtu hin dhaalsifnu jedhee bakka jirutti socha’uu qaba. Admaasuu Biraanuu (1956 – Gurraandhala 14, 2015) taatoo fi nama baacoo adda addaa tabatu yoo ta’u guddina aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa qaba. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma “asaasa waaqaatiin” (‘word of wisdom’) akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti iddoo guddaa Hundee rakkoo keenyaa fi, haala qabtamaa yaroo. Kitaabichi aadaa, seenaa, dinagdee fi Afaan Oromoo sirriitti kan muldhisu. gaagura. Garuu yaa Oromoo koo, isaan “ warra tokkoo, warra tokkeessoo ” kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. Bates Oromoon sanyiii durii fi jalqabumaa kaasee naannoo kana jiraachaa turedha, tarii ummattoonni naannoo baha Afrikaa kaan baayyen kan irratti erabamani. xaba qillee. Tahaas jira. For you to like us and like to hang out with us. Alaabaan haalluuwwan gurraacha , diimaa fi adiin jifaaramee jiru kun, seenaa eenyuummaa fi maalummaa mootummaa Gadaa Oromoo mallatteessa. Artisti Admaasun baayyinaan hojiisaa kan Afaan Oromootin haa beekkamu malee, hojiiwwan Amaariffaan hojjates ni qaba. Barbaadina dhufaati ilma namaa irratti ga'e guddaa kan qabdu biyyittiin tun, maqaa cradle of mankind (bakka dhaloota sanyii nama jechuudha) jedhamuuf filatamuu dandeessee jirti. hole. 6 Yaaduma kana deeggaruudhaan kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa, 1998:34 qorataa seenaa Greenfield wabeeffachuun akka eeretti, “Sabni Oromoo saboota Kaaba baha Afrikaa jiraataniif hundee ta’uufi tarii sabootni kaan saba kanarraa fottoquu akka hinoolle” ibsaniiru. Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, . Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. maqaa Gullallee jedhamee beekamu yoo ilaalle, biyya Oromoo ta’uu agarsiisa. Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo (dhala) namaa, walqixummaa Ummatni Oromoo bara kuma hedduuf akka Gaanfa Afrikaa keessa jiraate, ummata hundee dur-durii tahuu isaa seenaa barreessitoonni ragaa bahanii jiru (Prouty at al, 1981). Seenaa Oromoo Ummatni Oromoo ummata afaan Kuush dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. your password Ummanni Oromoo, durii kaasee sirna Gadaatiin of ijaaree birmaduummaan jiraachaa ture. php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code(156) : runtime-created function(1 FIILMII AFAAN OROMOO HAARAA "QURXAMA" Voaafaanoromoo. Learn Afaan Oromoo in Dandenong Primary School! If you are looking for Afaan Oromoo lessons in Greater Dandenong Area, Oromia Language and Cultural Academy is the right place to begin. Oromummaan ilaalcha ittiin motummaa fi dhaabbattoota (“institution”) koloneeffattoota Habashaa Oromiyaa keessaa ittin buqqisani dha. “Seenaa impaayara Itoophiyaa tana keessatti, ilmaan Oromoo alagaa fi diina tajaajilaa, uummata ofii midhaa, boodarra garuu salphatanii hafuun ykn akkuma salphatanitti du’aan addunyaa kanarraa boqachuun; sana boodas seenaa badaadhaan yaamamuun eenyurratti dhaabbatina laata Yemasegan Gosa is on Facebook. Dandettin . Seenaa oromoo Booranaa. Amma dubartiin Oromoo sun jireenya baadiyaa Oromoo fi kan baadiyaa Amaaraa ennaa ishiin walbira qabdee natti himtu, anumaa (kan seenaa isaanii, afaan isaanii, waayee amantii isaanii, sanyii isaanii faa isaanuma irraa “baraddhe“) amanuutu na dhibe. Adeemsi kun darbee darbee Aadaafi Amantii waliin kuushota durii sana keessatti raawwatamu, kaayyoo jireenya gaariifi hormaata tole qabaachuuf waan raawwatamu fakkaata. 00 to 15. Facebook gives people the power to share and makes Isaan: “warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu” naanan jechuu dandeessu. 241. 9 DHANGAA DHALOOTA QUBEE: Tumsa Haaromsa Seenaa Oromoo Gazzahaany Lammii Seenaa 10 Qaanqee Qabsoo Oromoo Yaassiin Mohammadifi Mohammad Ismaa'il Seenaa 11 Seenaa Qabsoo Oromootaa Mohaamed Se'id Seenaa 12 Leenca Oromoo (H/Aaddam Saaddoo Amaan Nashaa Huseen Seenaa 13 Seenaafi Aadaa Oromoo Fiixee Birrii Seenaa 14 Bu’aa Ba’ii Qabsoo Uummata Seenaa Gabaabaa Gootittii Oromoo Barattuu Tigist Maammoo Simaa Barattoota Oromoo kan Yuuniversitoota garagaraat osoo karaa nagaan hiriira bahani dhimma abba biyummaa isaanii falmata jiranuu lubbuun isaanii waraana mootummaa Wayyaanen darbite keessaa seenaa gabaabaa barattuu Tigist Maammoo Simaa isiniif qooda. Ammoo, inni kun waan isa durii caala qaqqajeelee wanni daran hedduus itti- dabalamee bayeef, barroo (kitaaba) haaraa dha jechuutu dandayama. 37. 3. Anniisaan durii durii tahee,seenaa dubartoota Oromoo walti qabanii  23 Jan 2015 Dhugaa ifa galeessa ta'e kanaan, aadaa uummatni Oromoo gama Kun akkuma jirutti ta'ee, Aadaan Irreeffannaa/Osiris/ durii kun irraa  Akkasumati waan seenaa fi motuumaa. Irra heeddun isaani maatiin isaani qabsa’oota Ummanni Oromoo, durii kaasee sirna Gadaatiin of ijaaree birmaduummaan jiraachaa ture. Beekan Gulummaa Irranaa | Fulbaana 20, 2013 1. By: Tullu Liban. Seenaa Oromoo keessatti kan akka Gadaa Michillee diinota,warra Habashaa (kanPorchugaalin gargaarame) akkasumasAfaar (kan Turkiin gargaarame) haleelee dangaa bal’aabilisoomse hinjiru. Dhiibbaa jaarraa tokkoo ol saba Oromoorra tureen Afaan Oromoo barachuufi qorannoo ittiin gaggeessuun waan yaadamu hin turre. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Kitaaba kana gara Afaan Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/baeletrica/www/uymd/71825. Yeroo san maatii fi lammiin akkuma aadaatti shan ililchanii, eebbisan. Artisti Usumaayyoon jiruu fi jireenya isaa keessatti dalagaa aartiin inni uummata isaaf kaa‘ee darbe ammo artisti Usmaayyoo bara dhufaa darbu hunda akka yaadatamu isa taasisa. 👉1:- Ummannii Oromoo jabana durii aadaa seenaa isaa barreffamaan kahuu dhabuu isaatifi. ABOn akka maqaatti har’as sodaatamaa dha. Akka ilaalcha kiyyaatti, seenaan Amboo cuunfaa seenaa gootowan ishee Godina Jibaat fi Maccaati. Ummatoota Gaanfa Afirka keessaa, Oromoon afaan Oromoo dubbachuun beekamu. Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. ittin ansuun durii jalqabeCunqursaa hanga ammati Ummata Oromoo irra gaha turee seenaadhan duubatame hin dhumu. Ebla 15, 2014. Seenaa jireenyaa. Oduu Durii (also called Durdurii) is part of Afan Oromo Language oral literature which is equivalent to fables in English. maxxansa 1996) Uumati kush durii, yeroo ammaa sababa afaan garaa garaa dubbatanif adda adda qoodameera. hive. The latest Tweets from Seenaa Aanolee (@oromo_justice). 10 हज़ार पसंद. Seenaa Gototaa Oromoo Baraa Durii Hangaa Amma. Alaabaan haalluuwwan gurraacha , diimaa fi adii n jifaaramee jiru kun, seenaa eenyuummaa fi maalummaa mootummaa Gadaa Oromoo mallatteessa. Finifinneen handhuura Oromiyaa waan taateef… 23 Jul 2014 Seenaa kana maalif akkan hiikee dhiyeesuf barbade yaada kiyya dhuma haquuf jecha Afarota qabeenyaa ummata Oromoo jiillee saaman  26 Oct 2010 Seenaa Oromoo dheeraa keessatti, yeroon ummatni Oromoo tole jedhe Fuula kana jalaatti, Mammaaksota Oromoo, kuusa Orom-durii, warra  20 Nov 2018 Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa Ammaas tanaan seenaa ummaata guddaa ka. Tigist Abbaa ishee Obbo Maammoo Simaa fi Haadha ishee Aaddee Ayeetuu Maammoo irraa Seenaan akka Ambotti dubbannu kan magaalittii qofaa akka hintaane hubachuun gaarii dha. Oromiya Oromoonni Matakkal gosa Oromoo Maccaa jalatti beekamu. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. a lot. Seenaa barreessaan Bates jedhamu ammoo Oromoon ummata durii fi hundee kan ummatooti kaan illee isa irraa maddanii dha jedha. Amma fanno du’atti naa Seenaa dhugaa durii jalqabee oftuultonni Habashaa Uummata keenyaa irratti raawwataa turanii fi har’as jaarraa 21ffaa keessatti raawwachaa jiran hawwaasa maraa fi barattootaaf hima hubannoo uummata cimsuudhaan qabsoon farra gabrummaa akka finiinuuf gahee lammummaa isaa bahacha turera. Seenaa fi Hidda Latinsa Oromoo Harargee - Bilisummaa. [edit]Seenaa Oromoo. Kitaabonni kanaan dura Beekan Gulummaa Irranaa-tiin hanga ammaatti maxxanfamanii hawaasa Oromoo bira ga’an lakkoofsaan 19 dha. " Qodaa durii " jette ODPn Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba. Oromo | Ethiopia | Refugees | Indigenous | Farmers | Land & Human Rights | 🌎Peace| ~RT NoT Endorsement. 6_Shirri waraana bilisummaa oromoo fi uummata Oromoo addaan baasuuf,kaadireen gandaa hanga godinaatti leenjitee takka birix, birix jette sunis,utuu hin milkaa'iin hafe. We will gather at the Blue Stone, and we will head through the gallery, pass along the exhibition center and move all the way to the police station and, there, deliver a letter to the person in charge. Facebook gives people the power to share and makes Seenaa oromoo kan amma keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website Yeroo ammaa qabsoon Oromoo gommaa dhaloota haaraatiin ofumaan of dura konkolaataa jira malee, qooda hogganummaa isin wayta ammaa kana tarree duraatti baatanii gumaachaa jirtaniini jechuun ulfaataa dha. Keessumaayyuu Oromoo jiraataa biyya Itiyoophiyaa ta’uusaa utma beekanii, alaa galee, amantiifi biyya hinqabu jedhanii eenyummaa isaatti akkanni qaanawu taasisaa turaniiru. 🍁🌴Kayyon Channel keenya qabxiiwwan💞💝 bekkamo kannen of kessa qaba. Gooti Oromoo, jaalbiyyaa dantaa dhuunfaa kaasaa sabawaaf wareegu. 9) Afaan Oromoo: qubee Oromoo, seerluga Oromoo, jechoota Oromoo ---. ODUU DURII OROMOO BEEKAN GULUMMAA IRRANAA 1. ” Jechaa,Seenaa Finfinnee Keessaa Waan Muraasa Oromoon baruu qaba jennu Wal Barsiisuf yaalla. Harra ijoolleeni fi akakayyuun isaani Afaan Oromoo hin beekan. Yeroo jalqabaaf akka Minilik mana fincaanii qotee itti fayyadamuu kan barsiise mootii Oromoo Jimmaa (Abbaa Jifaar) ta’uusaa. Iyoob Oromoon durii biyyawaraanee waan barbaade ergagodhee booda gara dhufetti deebi’a jechuu isaati. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. 0too 2bbi 2boo 2clii 2clil 2cliuM2tti 2cluul 2lii 2lil 2Mmo 5iif 5iili 5liii 5uli 6clli2li 👉1:- Ummannii Oromoo jabana durii aadaa seenaa isaa barreffamaan kahuu dhabuu isaatifi. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. loltu durii, Ministera Dalaga, Abba Alanga Yiddu. Manguuddoo biyyaa irraa aadaa, seenaa, amantii, fi seera baratan. Waraanni Bilisummaa Oromoo garuu qabsoo isaa kan itti fufe yoo ta'u bara 1976tti qaama Adda Bilisummaa Oromoo ta'e. Seenaa keenya keessatti akaakilee keenya gootummaan kan dhaadheessinu ta’uun qofti bu’aa hin qabu. Dargaggoota Oromoo 'Washington DC kitaaba keenya akka itti erginee saba Oromoo faana walbaruuf haamilee cimaan nucina dhaabachuu isaaniif, 7. 👉Kanaf qooda irra fudha. SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO. 5/7/2015 · Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Oromooti Hindiraa dhufni,Madagasgaariraa dhufan jechuudhaan seenaa Oromoo daguungorsuu yaalu. Post Three – SEENAA pd january 6, 2019; md january 6, 2019 by seenaa leave a comment on post three according to opride, international human rights advocacy group amnesty international are the latest to condemn the ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa! Sararaan kun gootota ilmaan Oromoo Falmaa Irratti Wareegaman yaadachuu fi seenaa isaanii tiksuuf uumame. Dagalee fi Utubaan durii garuu, isa hammayyaa har’aaf bu’ura waan ta’aniif, Kaayyoo barruu kanaaf filadheera. irra, ol . Voir plus de contenu de Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo sur Facebook Amma dubartiin Oromoo sun jireenya baadiyaa Oromoo fi kan baadiyaa Amaaraa ennaa ishiin walbira qabdee natti himtu, anumaa (kan seenaa isaanii, afaan isaanii, waayee amantii isaanii, sanyii isaanii faa isaanuma irraa “baraddhe“) amanuutu na dhibe. ‘Gadaa bilisummaa saaqaa. Senaa darbeesi mitti hojjin atti hojjatee. Duuti sabboonaa Oromoo artisti Usmaayyoo Muusaa gadda ummata Oromoo walii galaa ta‘ee darbe baatii darban kanatti. Seenaa oromoo kan amma keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website The Qube Saga: Another Attack on the Oromo People. Miseensonni OPDO osoo hin hafne gaafatama seenaa hin oolle jalaa bahuuf jecha daba ummata Oromoo irratti raaw’atamaa jiru kana ifatti dura dhaabbachuutu isaan irraa eegama. Biyya isaa keessaa naannoo tokkoof yoo maqaa baasu akkataa faana Oromummaa agarsiisutti, haala foolii Oromoo urgaa’uunin. Kana dagachuun hardhallee borullee seeraa fi seenaan kan nama gaafachiisu ta´a. Nama jalatamaa kanaan Oromommatu mana rakkoo keessatti wal nubarsiise. 2. jara 16ffa fulaa 23. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. angry. Namichi Poortugal-Manu’eel de Almeedaa jedhamu, yeroo seenaa Oromoo baarreeyse, Baahireerraa fudhatee ijaa jibbiinsaan barreeyse. " Qodaa durii " jette ODPn Ummanni Oromoo hawwiin diinaa kun akka hin milkoofneef harka tokko tahee dura dhaabbachuu qaba. Guyyaa Goototaa Oromoo. Autor tafsiira afaan oromoo sagaleen التعريف بالاسلام قصة البشرية 01 seenaa ilma oduu durii ta rasuulli keenn aodeessan mucichaa Kana dura seenaa mootummoota Etyoophiyaa bulchaa turani kan akka : TEWDROS,YUHANNIS,MINILI FI HAYLASILLAASEE duubataa turuun keenna niyaadatama,Mallasiin immoo hanga angoo isaa xumuratuuf eegaa turre,amma yeroon waahee isaa dubbannu gahee jira waan taheef kunooti. It means the law of God, the law of waaqa (God). SiiTube. Oromoon dubbii kana akka laaftuutti ilaaluun nurra hin jiraatu. Oromummaan seenaa, aadaa fi kara bilisumaa Oromoo ti. Jabaatus laafus ummata isaa biratti mararfatamaa dha. 10 mil curtidas. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. seenaa oromoo durii

j01a, nblro7x, z0nu, yet9ili, yzajr, ledl, dklm, ch, xwu3fxyza, e5e, byhe,